Může seo analýza odkrýt nové příležitosti návštěvnosti? Zaručeně! Díky moderním nástrojům společnosti Google a ostatních nezávislých vývojářů můžeme získat porozumění, jakým způsobem naše cílové publikum používá vyhledávače, a která jsou vstupní klíčová slova na finální stránku. Analýza je tedy první krokem úspěšné optimalizace.

Před sestavením plánu optimalizace bychom měli poznat našeho návštěvníka.

Člověk hledající informace většinou používá vyhledávač nebo samostatný odkaz stránky. Každý vyhledávač shromažďuje informace o vyhledávání a je schopný nám pomocí plánovače klíčových slov a dalších nástrojů, nabídnout nové vyhledávací fráze, které lidé využívají k hledání. K čem nám tyto fráze mohou pomoci?

Mohou nám objasnit, jaké dotazy lidé píšou do vyhledávače, kolik takových výrazů se měsíčně zadá a jak konkurenční určité slovo může být. Tím zjistíme, kudy přichází nejvíce zájemců o naše služby a informace. Díky tomuto poznatku víme, co se v našem odvětví hledá, jak se pracuje s jednotlivými klíčovými slovy a jaké nové a neobvyklé kombinace slov můžeme zapojit do našeho plánu.

Které klíčové slovo si vybrat k optimalizaci?

V každém odvětví existují klíčová slova, která mají největší návštěvnost. Vedle nich jsou vyhledávací fráze s návštěvností menší. Ideální optimalizační plán by měl obsahovat obojí. Záleží především na našich možnostech, v kterých výrazech dokážeme konkurovat nejlepším výsledkům. Chcem na první pozice toho nejhledanějšího výrazu v odvětví?

Musíme vyvinout stabilní a dlouhodobé úsilí, které nemusí vždy dopadnout podle představ. Vysoká návštěvnost totiž znamená velkou konkurenci. A v tuto chvíli přichází čas na upřímnou analytickou otázku. Můžeme konkurovat stránkám umístěným v top příčkách vyhledávače?

Konkurovat můžeme jakékoliv stránce na předních pozicích.

Nicméně čím kompetitivnější vybereme hledaný výraz, tím obtížnější úkol je před námi. Při analýze klíčových slov umístěné stránky, bychom měli sledovat některé klíčové faktory.Jaké to jsou?

  • Specifikace klíčového výrazu
  • Autorita domény umístěné stránky
  • Jaký obsah musíme vytvořit. Jde o text, fotky, video nebo mix?
  • Jak dobře jsou udělané zpětné odkazy dané stránky? Kolik jich je a jaké ostatní weby jí dávají autoritu?

Umístěné stránky totiž poskytují hodnotné informace. Pokud je správně pochopíme, můžeme připravit správnou strategii optimalizace. Nicméně zjistit, proč se určitá stránka umístila není jen o jednom bodu z výše zmíněných faktorů. Jde o komplexní činnost s několika proměnnými.

Jak se objevit na předních příčkách vyhledávače?

Abychom uspěli, je potřeba se soustředit na ty nejefektivnější kroky. Lidé se nedostávají na weby jen jedním způsobem a proto je potřeba zvolit strategii podle našich možností. Jestliže budeme soutěžit s obřím portálem s tisícem kvalitních backlinků z kvalitních zdrojů, pravděpodobně to nebude nejlepší strategie. Návštěvníci nás najdou také pomocí jiných, méně frekventovaných frází a výrazů. Rozumná strategie tedy zahrnuje diverzifikovaný postup, kdy vytváříme kvalitní obsah pro několik klíčových slov s menší konkurencí.

Místo toho, abychom tíhnuli k jednomu hlavnímu slovnímu spojení, můžeme zvolit tzv. long tail vyhledávací výrazy. Ty kombinují několik slov dohromady, které standardně nejsou tolik frekventované, ale díky nim se můžeme snadněji objevit na prvních místech vyhledávače. 

Jakmile se nám do našeho optimalizačního plánu podaří implementovat některá klasická a zároveň víceslovná spojení, můžeme si tím zajistit stejný počet návštěvníků, jako při zaměření pouze na jedno hlavní klíčové slovo.

Související příspěvky

Peter Wang