Jak už se stává pomalu tradicí, je tu další ohlédnutí po právě skončeném semestru na FIT VUT.

Říkal jsem si, že letos nebudu čekat až na konec akademického roku jako minulý rok a své subjektivní pocity z předmětů vychrlím již teď. Semestr se celkově zase nesl v ďábelském tempu, kdy člověk měl před sebou stále různé uzavírky projektů či domácích úkolů. Právě nutnost makat naplno po celý průběh semestru je pro FIT specifická a liší se tak od jiných vysokých škol (FI MUNI), kde hlavní nápor přichází až těsně před zkouškovým a v jeho průběhu. Má školní docházka se ustálila asi takto: Do školy chodím pouze na povinná cvičená, na obědy a na přednášky jednoho mého oblíbeného předmětu. Chodit na zbytek je opravdu ztráta času. Človek se doma naučí třikrát tolik, než by si odnesl z přednášky. Exitují přednášející, kteří jsou opačného názoru, to je jejich věc, já si trvám na svém. Pokud si myslíte, že se toto musí projevit také na výsledcích, mohu vás přesvědčit o opaku. I přes mizernou docházku se držím v nejlepších 10%.

Stejně jako v minulé rekapitulaci projedu postupně všechny absolvované předměty tohoto semestru, jeden odstavec bude věnován přednášejícímu a druhý samotné probírané látce. Hodnotit budu zvlášť vyučujícího a zvlášť předmět z hlediska obsahu, jelikož někde se toto hodnocení diametrálně odlišuje. Stejně jako minule, znamená 10 nejlepší a 0 nejhorší. Číslo v závorce je hodnocení vyučujícího. Veškeré moje hodnocení je čistě subjektivní a kdokoliv má právo s ním nesouhlasit.

Algoritmy - IAL

Garantem tohoto předmětu je prof. Jan Maxmilián Hozník. Mimo jiné zakladatel známého veletrhu Gaudeamus. Tento člověk se podílí také na jednom velmi zajímavém projektu a to, jak dostat co nejvíce holek na FIT. Činnost jistě chválihodná, avšak stačí se několikrát projít po chodbách FITu, aby si každý všiml, že tento projekt zatím neslaví velký úspěch. Jako vyučující je profesor Honzík poměrně přísný a na zkoušce obávaný. Mínusem je v porovnání s ostatními předměty opravdu ošklivá opora (dělaná snad ve Wordu (?), zlatý LaTeX) a slidy k přednáškám.

Co se v tomto předmětu bere je snad dostatečně zřejmé již z názvu. Jednoduše klasické věci, které by měl dobrý programátor bezpodmínečně ovládat, jen co mě zrovna napadá: ADT, vyhledávací a řadicí algoritmy, binární stromy, AVL, složitost, rekurze a mnoho dalšího. Na předmět jsem se těšil a splnil má očekávání. Součástí tohoto předmětu byly tři velmi lehké projekty v jazyce C. Kdo si s nimi náhodou opravdu nevěděl rady, tomu stačilo dané algoritmy přepsat z opory z Pascalu (ano v opoře jsou všechny algoritmy napsané v imperativním jazyce pascalovského typu – fuj!) do jazyka C a měli body jisté. Ti hloupější je opsali od kamarádů, což se na FITu ani v nejmenším netoleruje a nejmírnějším trestem za prokázané plagiátorství je dvouleté podmínečné vyloučení. Do tohoto předmětu se také započítává obhajoba a dokumentace k týmovému projektu do předmětů IAL+IFJ – o tomto projektu však více až u předmětu IFJ.

Honocení: 9(7)/10

Formální jazyky a překladače - IFJ

Tento předmět mají na starosti dva přednášející. Garantem je sympatický profesor Alexander Meduna, zatím snad nejlepší přednášející se kterým jsem se na FITu setkal. Složité věci dovede vysvětlit srozumitelně a navíc se v průběhu přednášek snaží se studenty zavést debatu (to, že studenti většinou mlčí či se stydí mluvit je druhá věc). Každopádně je jeho styl vynikající výuky a sedět na přednášce v první řadě je opravdu zážitek. Druhým přednášejícím je mladý PhD. doktor Roman Lukáš, který v ničem nezaostává za profesorem Medunou. Taktéž skvělý přednášející. Kromě přednášek má na starosti i cvičení tohoto předmětu. Navíc studentům velmi pomáhá a svoji práci bere opravdu zodpovědně. To, že písemku píšeme odpoledne a výsledky máme v informačním systému už mezi druhou a třetí hodinou ranní hovoří za vše. Člověku se pak nabízí otázka, kdy a jestli vůbec doktor Lukáš spí. Tento předmět co se týče obou přednášejích jasně kraluje.

Po obsahové stránce musím tento předmět taktéž chválit. Nejen kvůli vyučujícím to byl můj nejoblínější tohoto semestru. Velmi zhruba se zde probírá učivo od konečných automatů až po Turingovy stroje. Podle mě velice zajímavá oblast informatiky. Dominantou tohoto předmětu byl projekt, na který FIT láká již na dnu otevřených dveří s tím, že „každý student si napíše svůj vlastní kompilátor“. Musím přiznat, že na tento projekt jsem se těšil už od prvního semestru. Abychom byli přesní, cílem je vytvořit interpret vymyšleného jednoduchého jazyka (nazvaného IFJ08), který je (velmi malou) podmonožinou C++. Projekt se implementoval v jazyce C a pracovalo se na něm v týmech po čtyřech až pěti lidech s tím, že jeden člověk byl vedoucí, který měl navíc na starosti rozdělování práce a celkově dohled nad tím, jak projekt pokračuje. Náš tým se celkem činil, za což jsme byli odměněni maximálním hodocením jak za samotnou implementaci, tak za dokumentaci i obhajobu. Celkem demotivující bylo však zjištění, že plný počet bodu z implementace dostali téměř všichni. Doktor Lukáš nám s projektem pomáhal na můj vkus až moc, ale tak některým to určitě pomohlo. Tento předmět si bez jakýkoliv pochybností zaslouží nejvyšší hodnocení, jak za učivo, tak za přednášející.

Honocení: 10(10)/10

Numerická matematika a pravděpodobnost - INM

Tak zde mám opravdu rozpaky co napsat. Podobně jako v předmětu IDA měl každou skupinu jiný přednášející. Skupinu B měla sympatická Slovenka, paní doktorka Hliněná, zatímco mou skupinu A měl doktor Novák. Již v minulém semestru jsem o dr. Novákovi slyšel a nebylo to nic hezkého. Říkal jsem si však, že to jsou jen pomluvy co šíří studenti zatrpklí tím, že tento předmět musí opakovat. Bohužel v průbehu semestru jsme se já i ostatní přesvědčili, že je to bohužel pravda. Jen bych chtěl podotknout, žě INM jako předmět mě bavila a zkoušku jsem dal napoprvé. Zpět ale k Novákovi. Nechci na něj nadávat (i když bych mohl a cítil bych se v právu). Uvedu jen slovo, které ho dokonale popisuje: bezmezná arogance a pohrdání studentem. Kdo zažil, ví. Nejde mi vůbec o to, že byl přísný. Být přísný je v pořádku, to alespoň donutí člověka zabrat. Být však přísný a chovat se ke studentům vyloženě hnusně nadřazeně jsou dvě různé věci (viz. pan doktor Peringer z předmětu Jazyk C – velmi přísný, ale i tak ho většina studenů má v úctě). Je škoda, že studium na takové škole jako je FIT VUT kazí osoby tohoto typu.

Co se týše látky, která byla náplní tohoto předmětu mě tato matika bavila nejvíce ze všech tří matematik, co jsme zatím měli (IDA, IMA, INM). Polovinu semestru jsme probírali numerické metody, například numerické řešení soustav lineárních i nelineárních rovnic, numerické derivování a integrování nebo třeba numerické řešení diferenciálních rovnic. Postup byl vždy dán iteračním vzorcem, takže bylo nezbytné umět do zblbnutí počítat s kalkulačkou a neudělat při tom chybu. Numerika byla poměrně nenáročná a zajímavá. Druhá část předmětu byla věnována pravděpodobnosti a statistice. Toto navazuje na klasickou středoškolskou kombinatoriku a rozvíjí ji to mnohem dále. Brali jsme různá rozdělení pravděpodobnosti a na závěr jsme se také lehce dotkli statistiky. Učivo také velmi zajímavé a na rozdíl od numeriky to už chtělo při řešení příkladů těžce přemýšlet, nejen dosazovat do vzorců. Tento předmět byl konečně poslední ze série těch, které FITu „sponzoruje“ FEKT. Mít jiného přednášejícího, užil bych si tento předmět mnohem více.

Honocení: 8(0)/10

Návrh počítačových systémů - INP

Jelikož přednášky tohoto předmětu jsem za celý semestr nestihl poctít svou přítomností, nemohu přednášející hodnotit. Většina spolužáků však dosvědčila toto: Uspávači hadů.

Tento hardwarový předmět navazuje na INC. Součástí byly tři projekty v jazyce VHDL, které nebyly příliš obtížné. Semestrálka i půlsemestrálka z mé strany spíše tipovačka. Programování HW je jistě velmi zajímavý obor (viz. třeba nabídky pracovních pozic u firmy Honeywell), avšak ne zrovna ten, kterému bych se chtěl v budoucnu věnovat.

Honocení: 5(-)/10

Signály a systémy - ISS

Kolem tohoto předmětu se pohybuje sympatická skupina lidí v čele s docentem „Honzou“ Černockým. Všichni jsou to pohodoví lidé, kterým nechybí smysl pro humor. Být takoví všichni, člověk by se do té školy i víc těšil.

Definovat tento předmět je velice obtížné. Někdo ho popsal jako „taková divná matematika“. Musím se přiznat, že za celý semestr jsem do učiva tohoto předmětu nepronikl (možná to bude tím, že jsem se ani příliš nesnažil). Tento předmět je základem pro obory jako je zpracování videa, audia, přirozeného jazyka a mnoha dalších zajímavých oborů a věřím, že ten kdo učiva pronikne, ho určitě nebude nazývat „jen nějaká matika“. Stejně jako u předchozího předmětu to však zrovna není obor, kterému bych se chtěl věnovat, z čehož pramenil můj laxní přístup.

Honocení: 5(9)/10

Angličtina 4: středně pokročilí 2

BAN4 je nejpokročilejší ze série bakalářských angličtin a pro mě vyloženě zklamání. Na gymnáziu jsme měli amerického lektora (zdravím Ryana!), se kterým měla naše středoškolská angličtina pětkrát vyšší úroveň než BAN4. Troufnu si tvrdit, že za celý semestr jsem se nenaučil téměř nic nového. Asi jsem moc náročný, ale od vysokoškolské angličtiny pro pokročilé jsem čekal něco úplně jiného. Výuka angličtiny je něco v čem má FI MUNI před FITem výrazný náskok. Opravdu velká škoda.

Přednášející nemastný neslaný. Učit ho bavilo asi tak jako nás tam sedět a poslouchat ho.

Honocení: 2(5)/10

Související příspěvky

Peter Wang