Podle jedné z psychologicko-sociologických teorií určují život každého jedince tři faktory: dědičnost, prostředí, ve kterém žije, a výchova, potažmo vzdělání, […]