Linux+

Magazín Linux+ vychází každý měsíc, narozdíl od sesterského časopisu Hakin9, který je dvouměsíčník. Součástí každého čísla jsou jedno až dvě DVD, obsahující linuxové distribuce a další GPL software. Většina lidí již má podle mě v dnešní době přístup k rychlému internetu a tak mi připadá přiložené DVD až zbytečné. I když určitě se najdou i tací, kteří vezmou s povděkem to, že nemusí stahovat x-gigový image. Ideální by podle mě bylo, kdyby byl časopis distribuován ve dvou verzích, s DVD a bez něj. Možná by tak bylo i možné snížit náklady a tím i cenu časopisu, která je jedním z hlavních záporů tohoto kvalitního časopisu. Přeci jen 249 Kč za časopis je již slušná částka.

I ostatní...

Původně jsem tento odstavec chtěl věnovat konkurenčním časopisům se stejnou tematikou. Jediný, který mě však napadl, je časopis LinuxEXPRES, který se však již před nějakou dobou přestal vydávat. S tímto časopisem jsem se osobně bohužel nikdy nesetkal, ale na internetu lze najít mnoho pozitivních ohlasů. Další časopisy vycházející v Česku a věnující se GNU/Linuxu mi známy nejsou (což neznamená, že neexistují) a tak si troufám tvrdit, že Linux+ na našem trhu nemá konkurenci.

Tak obecně

Když si tak zpětně pročítám již napsané odstavce, všiml jsem si, že dost šetřím chválou, dokonce jsem vypíchnul vadu na kráse v podobě vysoké ceny. Nenechte se však zmást, časopis je opravdu profesionální a kvalitní. Místy si občas všimnete překlepů a zkomolené češtiny, což je dáno překladem z polštiny (a asi i dalších jazyků). Těchto chyb však není tolik a mám pocit, že jich i číslo od čísla ubývá. Je vidět, že se korektor(ka) činí. Grafická stránka časopisu je na vysoké úrovni, obálka časopisu býva profesionálně zpracována a vždy pečlivě sladěna do určité barvy. Obálce nejnovějšího čísla například vévodí sympatická růžová. U recenzí a článků vždy najdete obrázky a screenshoty týkající se probírané problematiky. Také nadhodím jednu zajímavost. Při pohledu do tiráže zjistíte, že dobrých 80% pracovníků časopisu jsou ženy (ředitelka, šéfredaktorka, redaktorka,…). Rozhodně nemám nic proti, jen mi to přišlo s ohledem na zaměření časopisu zajímavé:) Nyní bych si již dovolil přistoupit ke konktrétnímu rozboru nejnovějšího čísla.

Linux+ číslo 3 (42) březen 2008

Aktulity

Aktuality jsou již tradičně rozděleny podle distribucí (+BSD). V tomto čísle se však jedná pouze o BSD OS a distribuci Ubuntu. V předchozích číslech bylo zastoupeno Gentoo a tuším, že i Debian. Nevím, kam se v aktuálním čísle poděly. Osobně bych byl pro do aktualit zařadit i můj oblíbený Arch linux, avšak vzhledem k počtu různých distribucí je pochopitelné, že se nedostane na všechny. Malou útěchou mi může být, že k aktualitě o Mandrivě se omylem vloudilo logo Archu:)

Obsah DVD

Pokud budu brát obsah pořadě, tak jako bych listoval časopisem, je další na řadě DVD, které je vloženo v obalu na stránce za aktualitami. Co si pamatuji, většina předchozích čísel obsahovala DVD dvě. Tentokrát na mě kouká DVD jen jedno, ale vzhledem k tomu, co jsem již psal výše, to není pro mě a věřím, že i pro mnoho jiných na škodu. Zde je heslovitě obsah onoho DVD:

  • Fedora 8 – tuto distribuci snad netřeba představovat
  • ArchLinux i686-2007.08-2.core – má oblíbená
  • LunarLinux 1.6.1-i686 – pro mě neznámá distribuce, nezkoušel jsem
  • Frets on Fire – hra na kytaristu, v hraní této hry mi brání můj hudební hluch:)

Na následujících stranách časopisu je podrobně popsán obsah DVD, tedy Fedora, její instalace a používání, to samé o Arch Linuxu a nakonec recenze hry Frets on Fire.

GIMP

Stručně nazvaný článek je úvodem do tohoto komplexního grafického editoru. Článek je určený převážně pro začátečníky, kteří se s GIMPem ještě nesetkali a chtějí se s ním naučit pracovat.

Python – moduly a práce se soubory

Tento článek je zařazen do sekce pro programátory. Jedná se o další díl seriálu vyučujícího stále populárnější skriptovací jazyk Python. Čím se tento konkrétní díl zabývá, vypovídá již jeho název. Tutorialů věnujících se Pythonu je na internetu nespočet, avšak tento se řadí k těm lepším.

Profiler a debugger pro PostgreSQL

Článek se věnuje debuggingu PostgreSQL. Já osobně tento databázový systém nepoužívám, avšak pro ty, kteří v něm pracují, může být článek jistě přínosný.

Hon na viry – GUI pro program ClamAV

Článek popisuje vytváření grafického rozhraní pro linuxový konzolový antivirový program ClamAV.

Pořadová sazba a tabulky v systému LaTeX

Článek Jiřího Rybičky. Pokud systém LaTeX používáte, není vám jistě toto jméno neznámé a od toho se odvíjí i kvalita článku, která je výborná.

Logování událostí v systému

Systémové logy sice většinou nejsou pohodové čtení, avšak často obsahují důležité informace. Konfigurací log deamona se zabývá tento obsáhlý a velmi zdařilý článek. Shodou okolnosí jsem podobné téma nedávno řešil a tak byl tento článek pro mě osobně velmi užitečný, i když bych byl raději, kdyby se zabýval daemonem syslog-ng namísto syslolg.

Automatické zpracování textu

Popis linuxových utilit pro práci s textem. Tento článek může skvěle posloužit jako pomůcka k prvnímu projektu z předmětu IOS (operační systémy) na FIT VUT, který mě brzy čeká.

Asterisk – realizace domácí telefoní sítě

Například v názvu tohoto článku se objevuje pravopisná chyba, o kterých jsem psal výše. Jinak zajímavé téma o tom, jak si zřídit vlastní telefonní síť.

Volání přes internet, neboli VoIP

Článek představující čtenáři problematiku VoIP, tedy Voice over Internet Protokol, jeho historii, výhody a nevýhody, klienty a operátory.

Linux v roce 2008

Autor se snažil objektivně zhodnotit situaci ohledně současného a hlavně budoucího rozšíření GNU/Linuxu ve firemní a státní sféře. S autorem v některých bodech nesouhlasím, avšak jinak se jedná o zajímavý článek.

Sledování systému pomocí lm_sensors

Článek se věnuje instalaci a konfiguraci balíku lm_sensors, který vám dovolí sledování teplot, napětí, otáček větráků a dalších užitečných informací, samozřejmě pokud vaše základní deska získávání těchto informací podporuje.

GLEST 2

Recenze hry Glest 2 mě opravdu překvapila. A to velmi nemilým způsobem. Text je napsán velmi neprofesiálně a celkový sloh je dosti hrozný. Autor textu je podle všeho Čech, takže kvalita článku není dána tím, že by byl špatně přeložen. Při čtení jsem nabyl dojmu, že má autor nanejvýš patnáct let, jinak si kvalitu textu neumím vysvětlit. Abych nekritizoval jen sloh i po obsahové stránce je recenze ubohá. Podobný text by podle mě v časopise, jakým je Linux+, neměl co dělat.

Recenze hry Planeshift

Další recenze a další zklamání. Tentokrát je autor polského původu, čili se jedná o překlad. Nejvýstižnější by bylo nazvat češtinu článku jako topornou. Po obsahové stránce je však recenze uspokojivá.

Rozhovor s Jiřím Lebrem programátorem GNOME a matematického programu genius

Myslím, že samotný (poněkud delší) nadpis článku hovoří za vše.

Datové modelování

Recenze knihy.

Eurosranda

Krátký fejeton o paradoxním chování Evropy vůči Americe.

Související příspěvky

Peter Wang