Plynový zásobník

Mít vlastní zásobník na plyn má mnoho výhod. Instalace této nádrže je poměrně snadná a rychlá. LPG nevyžaduje samostatnou místnost pro skladování paliva, systém vytápění na zkapalněný plyn je bezúdržbový a jeho instalace je zcela bezpečná.

Zkapalněný plyn je navíc univerzální a může napájet všechna plynová zařízení v budově firmy, jako jsou: kotel ústředního topení včetně přípravy teplé užitkové vody, sporáky v zázemí restaurací, apod. Nádrž na kapalný plyn může být instalována nad zemí nebo zcela zakopána. Výběr řešení je určen mimo jiné: plocha pozemku a hladina podzemní vody.

 

Kapalný plyn z nádrže – o jaké palivo se jedná?

Je známo, že zemní plyn je levnější než zkapalněný plyn, ale jeho dodávka do budovy se může ukázat jako technicky obtížná a nákladná a často prostě nemožná. Se zkapalněným plynem takové problémy nejsou.

Převáží se ve speciálních cisternách a lze jej doručit prakticky kamkoli, kam lze dojet autem a kde lze umístit cisternu pro uskladnění. Pro využití zkapalněného plynu stačí uzavřít smlouvu s dodavatelem – v každé oblasti jich bývá několik.

V závislosti na potřebách zákazníka a energetické náročnosti jsou prováděny plynové instalace napájené z individuálně zvoleného tankparku.

 

Vytápění pomocí plynu ze zásobníku

Nejčastěji lze ke spalování zkapalněného plynu použít stejné modely kotlů jako na zemní plyn. Při spouštění zařízení je však nutné jej „předělat“ z jednoho druhu plynu na druhý.

U kondenzačních kotlů většinou není potřeba vyměňovat žádný prvek, pouze seřídit hořák. Plynový zásobník vám ušetří také finanční prostředky.

Plynový zásobník pro firmy lze využít pro vytápění budov jako jsou sídla firem, ale i hotely, hospodářské budovy a mnohé další. Z technologického hlediska jej lze využít pro:

  • sušení obilí
  • sušení písku
  • vypalování keramických výrobků
  • specializované topení
  • vhodný je i pro hnací turbíny
  • pro sterilizaci, pasterizaci

Plynový zásobník je velmi užitečné řešení pro vaše podnikání. Není nutné jej využít čistě k vytápění budovy, získáte s ním však nejen levný zdroj tepla, ale i teplé vody.

Peter Wang