V tomto článku vám odhalím neobvyklý a efektní způsob, jak získat součin dvou čísel.

Ano, jak už z názvu článku vyplývá, budeme se zabývat matematikou. Nebude to však matematika nijak složitá, bude se jednat o pouhé násobení dvou celých čísel. Takový úkon zvládne mnoho lidí z hlavy, ostatní si je sepíší pod sebe a klasickým postupem, který se naučili již na základní škole, dospějí k výsledku. Nedávno jsem však na internetu viděl video, ve kterém počtář použil k násobení velmi neobvyklý a efektní postup. A právě ten bych se vám nyní pokusil osvětlit. Ukážeme si ho rovnou na příkladě.

32 x 21

Mějme dvě dvojciferná čísla 32 a 21. Naším úkolem je provést součin těchto čísel.

Vezmeme si tedy papír a tužku a kreslíme přímky:

Těchto pět přímek znázorňuje číslo 32. Tři přímky nahoře jsou desítky a dvě přímky dole jsou jednotky.

Nyní „narýsujeme“ číslo 21:

Dvě přímky nalevo jsou desítky a jedna přímka vpravo značí jednotky.

Nyní si spočítáme počty průsečíků nalevo, uprostřed a napravo.

Dostali jsme čísla 6, 7 a 2, kde dvojka značí jednotky, sedmička desítky a šestka stovky. Dostáváme tedy výsledek 672, který si můžeme ještě ověřit na kalkulačce.

123 x 45

Postup jsme si uvedli na relativně jednoduchém příkladě. Nyní zkusíme něco složitějšího. Součin čísel 123 a 45.

Načrtneme číslo 123:

A číslo 45:

Nyní spočítáme průsečíky. V obrázku jsem označil, které průsečíky sčítáme. Dostaneme čísla 4, 13, 22 a 15. Číslo 15 je na místě jednotek Jelikož ale počítáme v desítkové soustavě, na místo jednotek sepíšeme pětku a jednička jde na místo desítek. Tam již ale čeká číslo 22. 22 + 1 = 23, sepíšeme 3 a dvojka jde na místo stovek, kde je číslo 13, 13 + 2 = 15, sepíšeme pětku a jednička jde dál na řád tisíců. 1 + 4 = 5 tzn. že na místo tisícu napíšeme pětku. Vychází nám číslo 5535, což je správný vysledek.

Související příspěvky

Peter Wang