Popis pascalovské knihovny, kterou jsem vytvořil pro studijní účely. Obsahuje výběr funkcí, jež přibližně pokrývají středoškolskou kombinatoriku.

Zazipovaný soubor kombinatorika.zip obsahuje soubory kombinatorika.pas, demo.pas a readme.txt. Soubor demo.pas je zdrojový kód programu, který demostruje použití knihovny kombinatorika.pas a jejích funkcí. Soubor kombinatorika.pas je vlastní knihovna (unita) obsahující následující funce:

faktorial(n:integer):int64;
n faktoriál (n!)

kombcislo(n,k:integer):integer;
kombinační číslo n nad k

function prpodob(m,n:real):real;
pravděpodobnost jevu A ( P(A)=(m/b)*100 [%] )

function varopak(k,n:integer):integer;
variace s opakováním k-té třídy z n prvků ( V'(k,n) )

function variace(k,n:integer):integer;
variace bez opakování k-té třídy z n prvků ( V(k,n) )

function permutace(n:integer):int64;
permutace bez opakování n-té třídy z n prvků ( P(n,n) )

function kombopak(k,n:integer):integer;
kombinace s opakováním k-té třídy z n prvků ( C'(k,n) )

function kombinace(k,n:integer):integer;
kombinace bez opakování k-té třídy z n prvků ( C(k,n) )

Související příspěvky

Peter Wang