V nedávné době jsem absolvoval dny otevřených dveří dvou velmi prestižních fakult informatiky, FIT VUT a FI MU a zde přináším své postřehy a zkušenosti.

ako každý maturant řeším otázku, co dál. Letos v květnu skládám zkoušku z dospělosti na osmiletém gymnáziu. Tento typ školy rozhodně nedoporučuji, jako hlavní argument proti je to, že vás tam nic praktického nenaučí. Všechny důvody by však vydaly na další článek, proto zpět k tématu. Jak jste asi pochopili, řeším otázku, kam na vysokou školu. Už několik let počítám s tím, že půjdu studovat informatiku. Nyní však přišla na řadu otázka ‚Kam?‘. Tu řeším již asi rok, proto jsem podrobným výběrem dospěl ke dvěma fakultám, mezi kterými vybírám. Jsou jimi Masarykova univerzita v Brně – Fakulta informatiky (FI MU) a Vysoké učení technické v Brně – Fakulta informačních technologií (FIT VUT). Znám lidi z obou těchto fakult a samozřejmě, že každý si pochvaluje tu „svoji“ školu. Vzhledem k tomu, že obě fakulty jsou ve stejném městě, Brně, panuje mezi nimi nemalá rivalita, což mi potvrdili studenti z obou stran barikády. Podle mého názoru patří tyto dvě fakulty ve svém oboru ke špičce, nejen v Česku, ale jsou bezpochyby schopné vychovávat IT odborníky konkurenceschopné v rámci celé Evropy. Pro porovnání, jsem se zúčastnil dnu otevřených dveří obou fakult.

V pátek 12. ledna 2007 pořádalo den otevřených dveří FIT VUT, na který jsem se vypravil s přítelkyní, kamarádkou a kamarádem. Jelikož mi brzké vstávání dělá nemalé problémy, vůbec mě nepotěšilo, že vlak do Brna jede už v 7:07. V 8:38 jsme již vystupovali na brněnském hlavním nádraží. Zde jsme se rozdělili. Přítelkyně a kamarádka šly nakupovat do Vaňkovky, což je nechutně velké obchodní centrum, narvané obchody s oblečením. Prostě noční můra každého chlapa. S kamarádem jsme se vypravili hledat budovu FIT VUT. Brzy jsme stáli před novou nablýskanou prosklenou budovou. Na dveřích však stálo, že den otevřených dveří se koná v druhé budově hned přes cestu. Druhá budova FIT VUT, je opakem té první. Pochází ze 14. století a dříve plnila funkci kláštera. Dnes je nabitá nejmodernějšími technologiemi. Budova je v současné době v rekonstrukci, takže její okolí vypadá spíše jako bojiště. Uklidnilo mě však, že příští akademický rok už bude rekonstrukce hotová, čili v době mého případného nástupu bude areál nově zmodernizován. Po vstupu do historické budovy jsme zamířili do auly, kde nás čekala přednáška ohledně studia na zdejší fakultě. Přednášejícím byl mladý, slušně vypadající muž v obleku. Aula vypadala velmi moderně a židličky, na kterých se zde sedělo, byly naprosto úžasné a pohodlné. Přednáška byla dostatečně dlouhá a nabitá přesně těmi informacemi, na které jsem byl zvědavý. Nejvíce bylo zdůrazňováno, že studium na FIT VUT je, narozdíl od jiných, zaměřené hodně na praxi, což já osobně hodnotím velmi pozitivně. Co se týká bakalářského tříletého studia, je zde pouze jeden studijní program s názvem Informační technologie, pod který spadá jeden stejnojmenný studijní obor. Absolventi získávají titul bakalář (Bc.) a mohou pokračovat studiem navazujícího dvouletého magisterského studijního programu Informační technologie, kde si mohou vybrat jeden ze tří oborů:

Po úspěšném absolvování získáte titul inženýr (Ing.). Pokud by vám ani to nestačilo, můžete ještě vystudovat Doktorský studijní program a získat akademický titul doktor (Ph.D.) uváděný za jménem. Přijímací zkoušky na fakultu jsou z matematiky v rozsahu učiva gymnázií bez derivací a integrálů. V případě, že se chcete přijímačkám vyhnout, máte možnost zúčastnit se Mezinárodní srovnávací zkoušky z matematiky (NSZ MA) a být mezi horními 30% anebo pokud máte průměr z matematiky za středoškolské studium do 1,5, stačí vám být v 30% nejlepších v Národní srovnávací zkoušce ze obecných studijních předpokladů (NSZ OSP). Po skončení přednášky jsme se vypravili do učebny, kde se ve smyčce promítal krátký film, vlastně taková prezentace fakulty. Film byl dobrý, avšak ozvučení v poměrně malé místnosti bylo podprůměrné. Když jsme vyšli zpět na chodbu, uviděli jsme hlouček lidí, kteří něco nadšeně sledují. Protlačili jsme se davem a na zemi uviděli dva malé roboty na dálkové ovládání, kteří mezi sebou svádějí zápas. Chvíli jsme se bavili pohledem na tyto inteligentní kusy železa a pak se vydali dále. U vstupu do budovy byla možnost mluvit přímo se studenty fakulty, což bylo asi nejlepší z celého programu. Kladením otázek jsem strávil asi půl hodiny. Díky reakcím studentů mě tato fakulta láká ještě více, než před jejím navštívením.

O necelé dva týdny později, dne 25.1.2007 se konal den otevřených dveří na FI MU, kde jsem samozřejmě nemohl chybět. Program začínal až kolem dvanácté hodiny, takže jsem si mohl trochu přispat. Po příjezdu do Brna jsme fakultu našli rychle. Není ani příliš vzdálena od FIT VUT, obě se nacházejí na Králově Poli v Brně. Ne, že bych byl kdovíjaký znalec architektury, ale budova FI MU je vybudovaná v typickém socialistickém stylu, tzn. betonová obludná depresivně působící kostka. Historická i moderní prosklená budova FIT VUT jednoznačně vedou. Značení uvnitř budovy, která připomínala bludiště, nebylo zrovna nejlepší a měli jsme celkem problém najít konkrétní aulu. Nakonec jsme ji našli a usadili se v dřevěných, ne příliš pohodlných lavicích. Aula na VUT vypadala rozhodně moderněji. Ve 12:30 měl program začít, nic se však nedělo. Dole, kolem katedry, se motali tři páni a vypadali, že stále něco zkouší a nedaří se jim. Začali jsme pochybovat, zda jsme vůbec ve správné aule. Kolem jedné hodiny však dva z pánů odešli a ten zbývající zahájil přednášku s názvem: Elektronická bezpečnost — počítače, platební systémy, mobilní telefony. Zde je stručný obsah z oficiálního zdroje: «Definice elektronické bezpečnosti a její cíle. Princip internetového bankovnictví — příklady pro různé banky. Bezpečnost při používání platebních karet — bankomaty, platba u obchodníka, platba po internetu. Mobilní telefony — zabezpečení mobilní komunikace, principy. Další technologie — bluetooth (handsfree, …), infraport, wi-fi.» Pro laika by byla přednáška možná zajímavá, ale pro člověka, který se o IT bezpečnost jen trochu zajímá, nebylo řečeno nic nového. Přednášející chvílemi působil nejistě a bylo vidět, že nemá moc zkušeností s přednášením. Přednáška trvala přesně hodinu. Poté měl řeč děkan fakulty. Nechápu, proč tyto dvě události nebyly přehozené, nejdříve informace o studiu a fakultě a poté pro zájemce přednáška. Děkan také nebyl bůhvíjak dobrý řečník a jeho projev byl místy uspávající. Místo praktických informací týkajících se studia či přijímaček se zaměřoval na vychvalování fakulty. Je jasné, že chtěl na uchazeče o studium zapůsobit, jenže podle mě to trochu přeháněl. Viz konkrétní citace: «Pouze u nás můžete studovat opravdovou informatiku, ostatní jsou pouze laciné napodobeniny». Dokonce v jeho projevu zaznělo několik narážek přímo na FIT VUT. Možná tím někoho uchvátil a přesvědčil, na mě však jeho projev působil namyšleně. Po tomto propagandistickém přednesu děkan odešel a přišel milý a příjemně vypadající šedivý pán, který zodpovídal na naše dotazy. Nejvíce mě (a myslím že nejen mě) pobavila otázka kluka, který se zeptal, který obor si má vybrat (viz. dále), když se chce zaměřit hlavně na umění. Šedivý pán ho mírné odpálkoval tím, že tady je na fakultě informatiky. Chvíli jsme poslouchali nezajímavé otázky ostatních poté jsme se odebrali zpět na nádraží. Nyní ke studijním oborům na FI MUNI. Narozdíl od FIT VUT je zde mnohem větší výběr. Tady najdete seznam studijních programů a oborů bakalářského studia a zde magisterského. Rozdíl oproti VUT je i ten, že po absolvování dvouletého magisterského studia získáte titul inženýr magistr (Mgr.). Přijímací zkoušky na všechny fakulty MU je formou Testu studijních předpokladů (TSP). O prominutí přijímacích zkoušek můžete zažádat v případě, že v NSZ se umístíte mezi 30% nejlepšími.

Kromě dvou výše zmíněných fakult lze informatika studovat i jinde. V Olomouci, kam bych to neměl vůbec daleko (bydlím zde), je možné na Přírodovědecké fakultě studovat informatiku. Ta však není příliš vyhlášená a slyšel jsem na ni spíše kritiku než chválu. Přijímací zkouška je tradičně z matematiky v rozsahu učiva gymnázií a navíc ze základů informatiky. Zkoušky jsou vám prominuty v případě, že váš průměr známek z matematiky ze střední školy je menší než 2,0 což je podle mě velmi mírné a mimo jiné to svědčí o nižší úrovni školy.

Další možností je studium informatiky na ČVUT Fakultě elektrotechnické. Ta je podle mě velmi rozporuplná. Jedni ji považují na nejprestižnější a nejlepší místo, kde informatiku studovat, druzí naopak toto studium kritizují. Mě osobně tato fakulta neoslovila i když bych zde měl jisté přijetí bez přijímacích zkoušek (Průměr z matematiky do 1,5).

Další místa, kde studovat informatiku pouze vyjmenuji, protože o ty jsem se už pobrobně nezajímal. Je to tedy:
Univerzita Hradec Králové — Fakulta informatiky a managementu
Univerzita Pardubice — Ústav elektrotechniky a informatiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně — Fakulta aplikované informatiky
Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava — Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vysoká škola ekonomická v Praze — Fakulta informatiky a statistiky
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky v Praze (soukromá).

Možností, kde studovat, je mnoho, důležité je však vybrat si správně, ať toho později nelitujete. Co týče mých osobních plánů: Přihlášku pošlu na Informatiku v Olomouci a ČVUT FEL — na těchto dvou fakultách mám jisté přijetí, proto si je nechám jako záchranu. Další dvě přihlášky poputují na FIT VUT a FI MU. Budu se účastnit všech tří kol NSZ OSP. Pokud v nich uspěji, budu moct jít bez přijímaček jak na VUT tak na MU. Pro jistotu však budu ještě dělat přijímačky na FIT VUT, protože této škole dávám jasnou prioritu.

Související příspěvky

Peter Wang