FIT VUT byla má vysněná vysoká škola. Rozhodnut sem jít jsem byl již začátkem maturitního ročníku. Nyní jsem studentem Fakulty informačních technologií již téměř celý semestr. A jaké jsou mé dojmy?

Vysokoškolák...

Již dříve jsem popisoval mé rozhodování mezi FIT VUT a FI MU. FI MU byla jediná taková vážnější konkurence, ale po dni otevřených dveří na obou školách jsem byl již definitivně rozhodnut. Poté jsem také shrnul své nadšené pomaturitní dojmy. Končil jsem tím, že mě čekají čtyři měsíce prázdnin se spoustou volného času. Prázdniny již pominuly, venku leží slabá nadílka rozpouštějícího se sněhu a já jsem několik měsíců vysokoškolák.

Životní změna

Přejít na vysokou školu nebyla jediná zásadní změna mého života. Se studiem souviselo i odstěhování se do moravské metropole na privát. 24. září to vše začalo. Rozvrh poměrně časově náročný. V ročníku nás je kolem sedmiset. Tedy tolik začínalo, nynější stav je jistě o nějakou tu desítku menší. V ročníku jsme rozděleni do dvou tříd pojmenovaných A a B. Nevím ale jestli je slovo třída to správné, pokud zahrnuje přes třista lidí. Rozdělení je podle abecedy. Tyto dvě třídy jsou dále rozděleni na skupiny o počtu asi dvaceti lidí. Podle těchto skupin máte dané termíny různých cvičení a zkoušek. Přednášky jsou zase rozdělené podle tříd A a B.

Předměty na FIT VUT

Nyní zamířím k jádru studia, kterým jsou předměty. Povinných předmětů v prvním semestru je pět. Volitelné předměty v tomto semestru ještě nejsou možné. Nejdříve stručný výčet předmětů včetně jejich oficiálních zkratek:

  • Asemblery – IAS
  • Diskrétní matematika – IDA
  • Teorie obvodů – ITO
  • Úvod do softwarového inženýrství – IUS
  • Základy programování – IZP

Ony zkratky jsou poměrně důležité, protože během studia používáte výhradně jen je. Kdo se má vyslovovat s těma názvama?

Nyní přistoupím na podrobnější představení předmětů

Asemblery

To jedno s v názvu není překlep, ale počeštěný název jak mi bylo vysvětleno. Osobně mám ale k podobnému počešťování termínů odpor. Co se ale týče samostného předmětu, patří k mým nejoblíbenějším. Probíraným assemblerem je NASM, kterému jsem se věnoval již dřívě. O prázdninách jsem také koketoval s crackingem (resp. Reverse engeneering), takže pro mě nebyl pohled na asm kód takovým šokem jako pro mnohé spolužáky, kteří ho považují za nutné zlo. Studijní opora tohoto předmětu je poměrně dobře zpracována a může sloužit i jako učebnice pro začátečníky.

Diskrétní matematika

No prostě hnusná matika. Látka by sama o sobě nebyla tak složitá, kdyby náš přednášející nebral název tohoto předmětu tak doslovně. Je totiž tak diskrétní, že si většinu probírané látké nechá pro sebe a průměrný student se jen diví co to za katedrou předvádí. To se týká pouze mojí třídy. Druhá má přednášejícího v pohodě a to se pak celý předmět mnohem lépe zvládá. Sečteno a podtrženo je pro mě ale IDA nejhorší předmět v tomto semestru. A myslím, že nejsem jediný…

Teorie obvodů

Fyzika, elektrotechnika, rezistory, cívky, kondenzátory a podobné srandy. Přednášející v pohodě, dokonce se smyslem pro humor, látka však pro mě osobně nezáživná. Fyziku jsem nikdy nemusel. Lidé z průmky s tímto předmětem patrně nemají problémy u těch z gymplu je to však horší (beru podle sebe).

Úvod do softwarového inženýrství

Tento předmět je vcelku komplikované charakterizovat asi tak jako je komplikované charakterizovat samotný pojem softwarového inženýrství. Nebudu tedy tady složitě potit smysluprostý text a raději pro představu přidám cíle tohoto předmětu přímo z jeho stránek: Získat přehled v oblasti výstavby rozsáhlých softwarových systémů. Seznámit s procesem tvorby softwaru. Proces tvorby softwarového systému se analyzuje jako integrace vývoje systému, zabezpečení kvality softwaru a managementu softwarového projektu. Seznámit s etapami životního cyklu softwaru. Pozornost se věnuje všem etapám, zejména analýze a specifikaci požadavků a metodám návrhu softwaru. Naučit se používat základní modely UML a osvojit si metodiku modelování v UML.

Základy programování

Takový pilíř prvního semestru. Programuje se v jazyce C se a Heroutova kniha je brána jako bible. Někteří řikají, že slovo základy je v názvu předmětu poměrně zavádějící, ale mě se předmět nezdá zase příliš složitý. V průběhu semestru musí každý student vypracovat čtyři povinné projekty, které postupně gradují na obtížnosti. Ke dvěma z nich se navíc píše dokumentace, která je bodovaná v rámci předmětu IUS. Tento předmět spolu s IAS patří k mým nejoblíbenějším.

Rekonstrukce areálu

Není to dlouho, kdy byl otevřen nově rekonstruovaný komplex areálu FIT VUT. Do té doby jsme měli rozvrh mírně upravený a na mnohé přednášky jsme museli docházet na FSI VUT. Celý komplex se nachází v bývalém kartuziánském klášteře ze 14. století, ke kterému byl navíc přistavěn nový posluchárenský komplex. Historické budově kláštera kontrastuje nejmodernější technika nacházející se uvnitř. Rekontrukce stála závratných 700 milionů korun. Na její výsledek se můžete podívat například zde.

Streaming přednášek

Už na dni otevřených dveří se fakulta chlubila tím, že přednášky jsou streamované, tzn že na ně de facto nemusíte chodit a z pohodlí domova se na ně díváte live přes internet.. Sitace však (jak už to v životě bývá) není tak růžová. Streming z přednášek je, ALE… Pouze z některých a hlavní nevýhoda… přístup k nim mají studenti pouze z kolejní sítě. Ti z privátu tedy slušně ostrouhali. Na druhou stranu však musím říct, že z mnoha přednášek se dělají záznamy, které si můžete přibližně do dvou týdnů stáhnout… No lepší než nic no…

Menzy, restaurace, pizzerie

Na prospektech se VUT chlubí, že má jednu z nejlepších sítí menz v republice. A skutečnost? Nemohu si stěžovat. Menza na fakultě FIT byla poprvé otevřena na začátku semestru. Do té doby fakulta menzu neměla. Výběr jídel je slušný a ceny (20 – 35,-) nejsou také tak strašné. Jen ty porce by mohly být občas větší. Před pár dny byla na fakultě dokonce otevřena restaurace s mezinárodní kuchyní. Restauraci jsem navštívil zatím pouze jednou, ale jídlo bylo znamenité. Ceny jsou zde trochu vyšší, ale výběr a kvalita jídel jsou na úrovni. Placení v menze i v restauracích VUT je řešenou ISIC kartou, která slouží jako studentský průkaz a platební karta zároveň. Placení je tak velmi rychlé (stačí pouze projet chipem ISICa zařízením u pokladny) a fronty v jídlenách rychle postupují. Na Stavební fakultě VUT mají kromě menzy dokonce i pizzerii, kam velmi rád chodím s kamarády či přítelkyní. Taková pizza čtyři druhy sýrů za 50 korun s opravdu kvalitní porcí sýrů (včetně celého kolečka hermelínu) je luxusní.

Příhoda ze studia

Není to dlouho, co jsem absolvoval půlsemstrální písemku z předmětu assemblery. Výsledek 14 bodů z 20 byl pro mě velkým neúspěchem. Zrovna na tuto půlsemku jsem si dost věřil a jazyk assembler obecně mám rád. Na stránkách předmětu jsem se poté dočetl datum a čas, kdy si budu moci prohlédnout své řešení. Řekl jsem si, že toho využiji, nic tím nezkazím a alespoň se podívám, kde jsem udělal chybu. V daný termín tedy přijdu za garantem předmětu do kanceláře s přáním vidět svoji písemku. Ten se chvíli přehrabuje hromadou papírů v šuplíku a po chvíli na stůl položí mé řešení. Zde bych chtěl ještě dodat, že samotný přednášející písemky neopravuje, má na to doktorandy. Vzal si tedy moji písemku a začal ji procházet ve stylu: „Tohle máš dobře…. tady taky…. tady je chyba… Tohle jsi špatně převedl…“ A náhle: „Tohle je hrubka za to ti strhnu více bodů.“ No a tak se stalo, že jsem přišel se 14 body a odešel se 13. Někdy je holt lepší nestarat se a držet hubu… To ale není můj styl.

A ještě jedna...

Součástí předmětu IDA (fuj fuj) jsou dvě počítačová cvičení za semestr. Prakticky slouží k tomu, abychom si ošahali matematický software typu Matlab, Maple či Mathematica. Na prvním cvičení nám přednášející řekl, ať se s jedním z výše zmíněných programů naučíme a dal nám zadání, které přístě vypracujeme na body. Druhé třídě byla práce s Maplem sice předvedena, ale co už, samostudium pro mě není problém. Všechny řešené příklady se týkaly matic a nebyly zase tak astronomicky složité. Nyní by bylo dobré dodat, že se na pc cvičeních pracuje po dvojicích. S kolegou jsme si tedy v den dalších pc cvičení, tedy na poslední chvíli, příklady vypracovali. To jsme zvládli ještě snadněji, než jsem přepokládal. Do učebny jsme tedy vcházeli s tím, že máme všechny příklady vyřešené a dokonce i víme jak na ně v Matlabu. No co víc si přát. Hodina (tedy spíše dvouhodinovka) začala a my se mohli pustit do vypracovávání.

Do Matlabu jsme tedy rychle naházeli řešení a sepsali výsledky. Poté jsem se přihlásil. Chtěl jsem docentovi vysvětlit co a jak jsme v Matlabu udělali, ale jeho zajímaly jen výsledky na papíře. Docent vyhodnotil, že výsledky máme dobře, ale chtěl vědět co reprezentuje rovnice jednoho výsledku a v jakém prostoru leží. Byla to parametrická rovnice, kterou si můžete představit jako sloupcový vektor čtyř proměnných rovnající se součtu dvou sloupcových vektorů z toho jednoho roznásobeného parametrem. Prostě takový malý matematický hnus. Zkusil jsem střelit čtyřrozměrný prostor, což však neprošlo. Docent mi ještě poradil, ať si to nakreslím, jestli si to neumím představit. Nic lepšího nás už ale nenapadlo, tak jsme si nechali čas na rozmyšlenou. Docent mezitím odkráčel pryč. Kolega vytáhl mobil a napsal o pomoc kamarádovi, který toto cvičení již absolvoval. Za chvíli jsme měli odpověď, která by nás teda asi nidky nenapadla. Onen hnus byla rovnice přímky ve čtyřrozměrném prostoru. Ano, náš docent se zase vytáhl, už vidím jak bych něco takového čmáral na papír. Následovalo 10 bodů, kterých bude v tomto předmětu dost cenných. Při odchodu jsme nezapomněli správnou odpověď rozšířit mezi ostatní, jestě tápající spolužáky. Holt musíme si pomáhat.

Sečteno a podtrženo

Studia na FIT VUT zatím rozhodně nelituji. Škola toho má hodně co nabídnout a je jen na vás, zda jí tu fůru času obětujete. Také nepočítejte, že se zrovna na této fakultě budete flákat. To už raději jděte jinam, ušetří vám to nervy a pravděpodobně i rok studia. Co víc dodat? Vysokoškolské vzdělání v oboru informačních technologíí se do budoucna rozhodně vyplatí a pokud je IT váš koníček a zároveň přenesete přes srdce nedostatek volného času je FIT VUT ta pravá škola i pro vás.

Související příspěvky

Peter Wang