KVADRATICKÁ ROVNICE

Program vypočítá kořeny kvadraticé rovnice

a =
b =
c =